Doğruluk Payı
Kullanıcının Gündemi
Kendi gündeminizi oluşturmak için beyanatlar hakkında oy kullanabilirsiniz
OY ORTALAMASI
% 50
Katılıyorum
% 50
Katılmıyorum
OYLADIKLARI