Hakkımızda

KÜNYE


İmtiyaz Sahibi
Ortak Gelecek için Diyalog Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Baybars Örsek
baybars@dogrulukpayi.com

Genel Koordinatör
Batuhan Ersun
batuhan@dogrulukpayi.com

Dijital Operasyonlar Koordinatörü
Denizcan Sarı
denizcan@dogrulukpayi.com

Editörler
Bengi Ruken Cengiz
Koray Kaplıca
Ferdi Ferhat Özsoy

Ajans
Revolvia
getInTouch@revolvia.com

Mali Danışman
Ferdi Kibar
ferdikibar@yahoo.com

Adres:
Firuzağa Mah. Cezayir Çıkmazı Zeki Paşa Apt. 4/4 Beyoğlu İstanbul

İhbar Hattı: 0 534 794 08 39
Doğruluk Payı Nedir?

Doğruluk Payı'nın ne yaptığını, neden yaptığını ve amaçlarını sizlere daha iyi aktarmak için hazırladığımız videomuz.
Doğruluk Payı Nasıl Çalışır?

Analizlerimizi nasıl hazırlıyor, hangi isimlerin hangi demeçlerini inceliyor, hangi kriterlere göre sonuçlara ulaşıyoruz merak ediyorsanız, videomuzu izleyebilirsiniz.Doğruluk Payı, Türkiye’deki siyasi aktörlerin daha sorumlu, seçmenlerin ise doğru bilgiye daha rahat ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan, tamamiyle bağımsız bir Ortak Gelecek için Diyalog Derneği girişimidir.

Doğruluk Payı ekibi, Türkiye’de siyaseti etkileyen aktörlerin demeçlerini günlük olarak takip edip, bu demeçlerin doğruluğunu kamuya açık kaynaklardan kontrol etmekte ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Doğruluk Payı, Türkiye'de siyasetten doğruluk talep eden bir topluluk oluşturmayı hedeflemektedir.

Doğruluk Payı

Firuzağa Mah. Cezayir Çıkmazı Zeki Paşa Apt. 4/4 Beyoğlu/İstanbul

​+9​0212 243 5963

iletisim@dogrulukpayi.com​
Değerlendirme Kriterlerimiz

Doğruluk Payı, Türkiye’de siyasi aktörlerin daha sorumlu, seçmenin ise daha bilgili olmasına katkı sağlamayı amaçlayan tamamiyle bağımsız bir Ortak Gelecek için Diyalog Derneği girişimidir. Doğruluk Payı ekibi, Türkiye’de siyaseti etkileyen aktörlerin demeçlerini günlük olarak takip edip, bu demeçlerin doğruluğunu kamuya açık kaynaklardan kontrol etmekte ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Nasıl Değerlendiriyoruz?
Beş farklı seviyeden oluşan Doğruluk Payı ölçeği, siyasi aktörlerin iddiaların doğruluklarını değerlendiren bir ölçektir.
Doğruluk Payı ölçeği ile değerlendirilecek iddiaları seçerken;

 • İddianın doğrulanabilir / yanlışlanabilir nitelikte olmasına,
 • İddianın görece tartışmalı ve önemli bir konuda olmasına dikkat ediyoruz.

Doğruluk Payı ölçeği, siyasi aktörlerin iddialarını kontrol ederken genel olarak üç farklı kriterde değerlendirmeyi kapsamaktadır.

 • İddiada dayanak olarak gösterilen nitel ve nicel verilerin kamuya açık kaynaklardaki verilerle uyuşması.
 • Nitel ve nicel verilerin doğrulandığı / yanlışlandığı kaynakların kalitesi.
 • İddianın söylenme amacı ve bağlamın uygunluğu.

Bu üç ana kritere göre Doğruluk Payı ölçeğinde beş farklı seviye oluşmaktadır.

 • 1. ... doğruluk payı vardır.
İddiada kullanılan nitel ve nicel veriler kamuya açık güvenilir kaynaklardaki bilgilerle uyumludur. İddianın dile getirilme amacı ile veri uyuşmaktadır. İddiada yanıltma, abartma veya yanlış yönlendirme amacı yoktur.

 • 2. ... kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.
İddiada kullanılan nitel ve nicel veriler kamuya açık güvenilir kaynaklardaki bilgilerle uyumludur. İddianın dile getirilme amacı ile veri uyuşmaktadır. İddiada yanıltma, abartma veya yanlış yönlendirme amacı yoktur.

 • 3. ... kısmen doğruluk payı vardır.
İddiada kullanılan veriler ile açık kaynak verileri uyuşmakta ya da kayda değer ölçüde uyuşmaktadır. Kaynak kalitesi ve amaç – bağlam uyumunda sorun vardır. İddiada yanıltma ve abartma gibi seçmeni yanlış yönlendiren öğeler kullanılmış olabilir.

 • 4. ... büyük ölçüde doğruluk payı yoktur.
İddiada kullanılan veriler ile açık kaynak verileri kısmen uyuşmakla birlikte, kaynak kalitesi ve amaç - bağlam uyumunda ciddi sorunlar vardır. İddiada seçmeni yanlış yönlendiren abartma ve yanıltma öğeleri kullanılmıştır.

 • 5. ... doğruluk payı yoktur.
İddiada kullanılan veriler tamamiyle yanlıştır, amaç – bağlam uyumunda sorun vardır ve seçmeni yanlış yönlendiren hatalı bilgiler mevcuttur.

Çalışma Prensiplerimiz

 • Siyasi aktörlerin analiz için seçilen demeçleri ulusal medya ajanslarında ve TBMM ve bağlantılı internet sitelerinden taranarak elde edilir. Bu demeç havuzu içinden seçmeni yönlendirme etkisine sahip, tartışmalı, önemli ve doğrulanabilir / yanlışlanabilir olan iddialar analiz etmek üzere seçilir. Doğruluk Payı’nın periyodik olarak yayınlandığı raporlardaki bulguları değerlendirirken bu seçme prosedürünün dikkate alınması gerekmektedir.
 • Bazı iddialarda kurulan veya varsayılan neden-sonuç ilişkilerinin kanıtlanması farklı bilimsel araçların kullanıldığı ve gereken zaman ve uzmanlık açısından Doğruluk Payı’nın yeterliliğini aşan bir süreçtir . Bu durumu dikkate alıyoruz; fakat kurulan nedensellikleri yine farklı veri ve akademik kaynakları kullanarak eleştirme hakkımızın kamuoyunu bilgilendirmenin önemli bir ayağı olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, iddialardaki verileri kontrol etmenin yanı sıra iddianın bir seviye arka planındaki nedenselliğin iddia ve verilerle uyumunu ortaya çıkarmayı da önemsiyoruz.
 • Doğruluk Payı; herhangi bir ırk, dil, din, etnik köken, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcı bir dil kullanan veya nefret söylemi üreten demeçleri ifşa etmeyi de kamuoyunu aydınlatmanın önemli bir misyonu olarak görmektedir. Bu tür iddialar, içerdiği ayrımcı dil ve söylem dikkate alınarak değerlendirilmektedir.Bağımsızlık ve Tarafsızlık

20 Haziran 2014’te yayın hayatına başlayan Doğruluk Payı, ilk günden itibaren bağımsız ve tarafsız yayın politikasından taviz vermemiştir.


Bilimsel araştırma ilkelerine bağlı, objektif yayınlarıyla Türkiye’de kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, siyasetten doğruluk talep eden bir kitle oluşturmayı amaçlayan Doğruluk Payı, profesyonel kadrosunda yer alan isimlerin herhangi bir siyasi partiye üye olmasına izin vermez ve siyasi partilerle resmi ve/veya resmi olmayan bir ticari ve/veya gönüllü çalışmanın içine girmez.


Doğruluk Payı, çalışmalarını herhangi bir hak savunuculuğu ve/veya propaganda aracı olarak gerçekleştirmemekle birlikte, ürettiği içeriklerin kullanımı ile ilgili tüm siyasi isim ve kurumlara eşit uzaklıkta bir mesafede bulunmaktadır.Düzeltme Politikası

Doğruluk Payı, tüm analizlerini evrensel bir metodoloji içerisinde yapmakla birlikte, gerek ilgili siyasi aktörün, gerekse de kullanıcıların yorum, eleştiri ve düzeltme taleplerine açıktır. Yayınlanan analizin ve ilgili puanının düzeltilmesi ile ilgili talepler, ilgili kaynaklarla birlikte iletisim@dogrulukpayi.com adresine ulaştırıldıktan sonra editör kadrosu tarafından değerlendirilecektir.


Analizlerin düzeltilmesi ancak Doğruluk Payı’nın referans olarak aldığı, ve ilgili analizin sayfasında paylaştığı kaynaklardan, analiz sonucunu değiştirebilecek, daha güncel, kamuya açık ve Doğruluk Payı çalışma prensiplerine uyan kaynakların sunulması durumunda gerçekleştirilebilir.


Hazırlanan analizlere yönelik gelebilecek düzeltme talebi, ilgili demecin alındığı kaynak olan haber ajanslarından biri veya daha fazlası tarafından (Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı vb.) yanlış haberleştirildiği ile ilgiliyse, analizin düzeltilmesi için ilgili haber ajansının haberini düzeltmesi beklenmektedir. Bu süre içerisinde ilgili analiz, editör kadronun tasarrufu doğrultusunda geçici olarak sitede yayından kaldırılabilir.Kullanıcı Talepleri

Kullanıcılar, analiz edilmesini istedikleri iddia ve demeçleri Doğruluk Payı ile paylaşabilirler. Kullanıcılardan gelen, doğrulanabilir ve yanlışlanabilir demeçler editör kadrosunun uygun gördüğü durumlarda analizleştirilmektedir.


Kullanıcılar, Doğruluk Payı’nın anasayfası olan dogrulukpayi.com , sosyal medya hesapları olan http://www.twitter.com/dogrulukpayicom, http://www.facebook.com/dogrulukpayi, iletisim@dogrulukpayi.com adresleri ve 0534 794 08 39 Whatsapp hattı üzerinden analiz edilmesini istedikleri iddia ve demeçleri ulaştırabilirler.