Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   4 Dakika
Konu Başlığı: Ekonomi

Türkiye'nin İşgücü Performansı

Çalışma çağındaki nüfus tanımlanırken, bir ülkede belli bir yaş grubunda kurumsal olmayan nüfus hesaba katılır. Kurumsal olmayan nüfus; üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla vb. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfustur. İşgücü ise, kurumsal olmayan nüfus içersindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustur.

Türkiye nüfusunun 78,66 milyon olduğunu düşünürsek, nüfusun %74’ü çalışma çağındadır. Çalışabilir durumda olan nüfus, çalışan nüfusu göstermez. İşgücü teorisinde insanlar serbestlik ve çalışma arasında seçim yaparlar. Eğer serbest olmanın/boş vaktin fırsat maliyeti yükselirse, insanlar çalışmayı tercih eder.

Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun %52’si işgücüne katılıyor.

İşgücü katılım oranlarına farklı faktörler açısından bakarsak, çalışma çağındaki kadın nüfusun işgücüne katılım oranı %32,5 ancak erkek nüfusun katılım oranı %72’dir.

Türkiye’de Çalışma Çağındaki 29,7 Milyon Kadın Nüfusun 8,3 Milyonu İşgücüne Katılmaktadır

İşgücüne katılmama sebeplerine dair en önemli pay, kadınların ev işleriyle meşgul olmasıdır ki bu durumda da harcanan bir emek vardır. Ancak bu emek, ülkenin üretkenliğine doğrudan yansımaz. Bu durum, kadınların işgücüne katılım oranının ülkenin üretkenliği açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

İşgücü katılım oranında farklılık oluşturan bir diğer faktör taşra/kent ayrımıdır. Taşradaki çalışma çağında olan nüfusun %53’ü işgücüne katılmaktadır. Kentlerdeki çalışma çağında olan nüfusun ise %49’u işgücüne katılmaktadır. Yani Türkiye’de çalışan nüfusun yaklaşık 9,3 milyonu taşrada çalışıyor, kentlerde çalışan nüfus ise 17,9 milyon.

30,5 milyonluk toplam iş gücünü de çalışanlar ve işsizler oluşturuyor. Türkiye’de 3,3 milyon insan işsiz, 27,2 milyon insan çalışıyor.

Türkiye’de çalışan yaklaşık 27,2 milyon insanın iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımına bakacak olursak, 14,6 milyon kişi hizmet sektöründe, 5,3 milyon kişi tarım sektöründe, 5,2 milyon kişi sanayi sektöründe, 1,9 milyon kişi inşaat sektöründe çalışmaktadır.

Derlememizin önceki kısımlarına dönecek olursak, Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun %52’si işgücüne katılıyor, geri kalan %48’lik dilimdeki 27,7 milyon kişi ise işgücü piyasasına dahil değil.

Peki 27,7 milyon kişi neden çalışmıyor?

TÜİK araştırmasının verilerine göre, 27,7 milyonluk dilimde, 658 bin insanın iş bulma ümidi yok, 1,7 milyon kişi farklı nedenlerden dolayı iş aramıyor ama çalışmaya hazır durumdadır. 89 bin kişi mevsimlik olarak çalışıyor. 11,1 milyon kişi ev işleriyle meşgul ki bu sebep kadınların işgücüne dahil olması önünde en büyük engeldir. 4,54 milyon kişi eğitim sebebiyle işgücüne dahil değil, 4,16 milyon kişi emekli ve 4 milyon kişi de çalışamaz haldedir.

Kaynak

MUTLAKA İZLEYİN:

Kırılgan 5'li Arasında Enflasyon Oranı En Yüksek Ülke Türkiye