Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   3 Dakika
Konu Başlığı: Sanayi, Ticaret Ve Finans

Avrupa’da ve Türkiye'de Sabit Sermaye Yatırımları

Eurostat geçtiğimiz günlerde AB ülkelerinde sabit sermaye yatırımlarını inceleyen bir bülten yayınladı. Sabit sermaye yatırımları, yeni mal ve hizmetlerin üretilmesi için gerek duyulan taşınmaz araçların temini için yapılan harcamaları açıklarken başvurulan bir kavram. Diğer bir deyişle sabit sermaye yatırımlarının artması, ülkede farklı sektörlerde üretimin artması, ekonominin canlanması ve nihayetinde kalkınmanın gerçekleşmesi için bir ön koşul.

Eurostat’ın bülteni AB’de sabit sermaye yatırımlarının temel bileşenlerini ve yıllar içindeki değişimini ele alıyor. Bültene göre 2016 yılında AB ülkelerinde yapılan toplam yatırım miktarı 3 trilyon Euro’ya ulaştı. Yatırımlarda en büyük payı %49 ile inşaat sektörü aldı. İnşaat sektörünü makine ve silah sanayi (%30) ve bu yılın toplam yatırımdaki payını en çok arttıran fikri mülkiyet statüsüne sahip ürünler (%20) takip etti.

Türkiye GSYH’sine Oranla Tüm AB Üyelerinden Fazla Sabit Sermaye Yatımı Yapıyor

2016’da AB’de gerçekleşen yatırımların miktarı Birliğin toplam GSYH’sinin %19,7’sine tekabül etti. Bu oran 1996’da %21 seviyesindeydi. AB ülkeleri arasında GSYH’sine oranla en çok yatırım yapan ülkeler ise sırasıyla İrlanda (%29,3), Çek Cumhuriyeti (%24,6) ve İsveç (%24,2) oldu. Öteki taraftan, GSYH’sine oranla en az yatırım gerçekleştiren üç ülke ise Yunanistan (%11,4), Portekiz (%14,8) ve İngiltere (%16,7) şeklinde sıralandı. Eurostat verilerine göre 2015 yılında GSYH’sının %29,7’si tutarında sabit sermaye yatırımı yapan Türkiye, bu oranla tüm AB ülkelerinin üzerinde yer alıyor.


Kaynak: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

1996-2016 yılları arasında GSYH’sine oranla yatırım miktarını en çok düşüren ülke ise Slovakya oldu. Slovakya 1996’da yılında GSYH’sinin %33,5’ini sabit yatırımlar için değerlendirirken 2016’da bu oran %20,2’ye geriledi. Slovakya’nın yaşadığı bu %13,3’lük düşüşü takip eden ülkeler ise Çek Cumhuriyeti (-%9,4), Yunanistan (-%9,4) ve Portekiz (-%9,0) oldu. Bu dönemde GSYH/yatırım oranını en çok arttıran AB ülkesi ise Bulgaristan %5,4’den %19,1’e artış gerçekleştiren Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı İrlanda (+%9,5), İsveç (+%4,2) ve Fransa (+%2,1) takip etti.  Türkiye için Eurostat üzerinden ulaşılan veriler 1998-2015 yılları ile kısıtlı olmakla birlikte, bu yıllar dikkate alındığı zaman GSYH/sermaye oranını %6,2 arttıran Türkiye, bu alanda AB ülkeleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.


Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170511-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F

MUTLAKA İZLEYİN:

Türkiye'de Fındık Üretimi