Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   2 Dakika
Konu Başlığı: Diğer

Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık olarak yayınladığı “Dünya İnsan Kaynakları” raporunun 2016 versiyonu 130 ülkeyi, insan kaynaklarını değerlendirme becerilerine göre sıralıyor. Rapor 15-65 yaş arası vatandaşlara sağlanan eğitim ve iş olanaklarının yeterliliğini, bazı kategorilerde anket çalışmalarıyla derlenen öznel değerlendirmelere, bazılarında ise resmi verilere dayandırarak değerlendirme olanağı sağlıyor.

Eğitim Sistemi, Rekabete Dayalı Bir Ekonomi İçin Yeterli mi?

Genel değerlendirmede, dünyada insan kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirebilen ilk beş ülke Finlandiya, Norveç, İsviçre, Japonya ve İsveç oluyor. Ülkelerin 0-100 arasında bir puan yelpazesine yerleştirildiği çalışmada Türkiye, ortalama 65,57 puanla 73. sırada yer alıyor. Nüfusunun %41,8’i 25 yaş altı gençlerden oluşan Türkiye, eğitim hizmetlerinin kalitesinden memnuniyet sıralamasında 83. sırada yer alıyor. Raporda faydalanılan anket çalışmasında, eğitim hizmetlerindeki memnuniyet seviyesini tespit etmek için “ülkenizdeki eğitim sisteminin, vatandaşları rekabete dayalı bir ekonomik yapıya hazırlama konusunda ne derece yeterli olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltmiş.

Beşeri Sermaye Endeksi

Türkiye’deki İşlerin %20’si Yüksek Nitelikli İşgücü Gerektiriyor

Ülkelerin insan kaynakları sermayesine odaklanan çalışmanın merkezinde, çalışanlara sağlanan mesleki eğitim olanakları, çalışma hayatına katılım ve mesleki beceri konuları yer alıyor. “İşverenlerin, çalışanlarına kendilerini geliştirmeleri için sağladıkları yatırım ve mesleki eğitim olanaklarını ne derece yeterli buluyorsunuz?” sorusuna alınan yanıtlara göre Türkiye’nin bu konudaki ortalama skoru yedi üzerinden 3,60 oluyor. Türkiye bu puanla 130 ülke arasında 92. sırada yer alıyor.

Çalışmada dikkate alınan en ilgi çekici göstergelerden birisi de ülkede üretilen ve ihraç edilen ürünlerin niteliğine odaklanan “economic complexity” oluyor. Örneğin yüksek değerli kimyasallar ve teknoloji ürünleri üretip satabilen ülkelerin bu alandaki puanları yüksek olurken, ağırlıklı olarak ham madde ihracatına ya da tarıma dayalı ekonomilerin ise puanı düşük oluyor. Japonya, İsviçre ve Almanya bu alanda en başarılı ülkeler olurken, Türkiye listenin 39. sırasında yer alıyor.

Mesleki yetkinlik konusu ise ülkedeki mevcut işlerin yüksek ya da orta seviyede eğitim gerektirip gerektirmediği konusuna odaklanıyor. Eğitim seviyesi ile ilgili sınıflandırma için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yönteminden faydalanılmış. Buna göre Türkiye’deki mevcut işlerin %19,8’i yüksek nitelikli işgücü gerektiriyor. Bu oranla Türkiye listede 69. sırada yer alıyor.

KAYNAKLAR

Weforum.org
MUTLAKA İZLEYİN:

Gençler Öğrenim Kredisi Borcunu Ödeyemiyor