Başkanlık Sistemi Gündemi
Doğruluk Payı Paneli – 4 Kasım 2016
Gelir ve Yaşam Koşuları Araştırması
OECD Ülkelerinde Vergi Gelirleri
Osmanlı'dan Günümüze Enflasyon Oranları
Konut Satış ve Maliyet Verileri
TBMM'nin 26. Dönem 1. Yasama Yılına Dair Veriler
İnternette Sansür Uygulamaları
Doğrudan Yatırımlar
Bireysel Emeklilik Bülteni
Bugüne Kadar
690
Beyanat yayımlandı
Bu Beyanatların,
%
28
Doğruluk Payı, vardır